1. INHOUD BEPALEN

Inventariseren bestaand materiaal
Dit doen we door het organiseren van een brainstormsessie met een aantal medewerkers, die vaak presentaties geven. Tijdens deze brainstormsessie gaan we de doelstellingen vaststellen en de boodschap aanscherpen per doelgroep.

Schrijven inhoud presentatie
Na de brainstormsessie weten we welke onderwerpen we nodig hebben in de presentatie. In de tweede fase gaan we structuur aanbrengen, visualisatietechniek vaststellen en de boodschap zodanig uitschrijven dat deze logisch en inspirerend overgebracht kan worden.

2. VORMGEVING

Template-set

We beginnen altijd eerst met het ontwikkelen van het PowerPoint design, wat we vertalen naar een gebruiksvriendelijke PowerPoint template set. Hiermee vertalen wij de huisstijl naar PowerPoint en zorgen voor een optimaal gebruik van de ruimte. Deze basis zorgt er niet alleen voor, dat de presentatie consequent en eenduidig is, maar ook dat u later zelf in staat bent de presentatie te bewerken of nieuwe slides toe te voegen. We bepalen van tevoren in welke versie van PowerPoint (2007, 2010 of 2013) de presentatie gemaakt moet worden en of deze breedbeeld (16:9) of traditioneel (4:3) wordt. PowerPoint template laten maken? Klik hier voor meer informatie.

Interactief startmenu

Mocht de bedrijfspresentatie aan meerdere doelgroepen worden gegeven, dan kan het een mooie oplossing zijn om de presentatie interactief te maken. Hiermee hoeven de slides niet meer chronologisch worden doorlopen en kan ter plekke worden ingespeeld op de informatiebehoefte van de toehoorder. Bekijk hieronder een voorbeeld.

In onderstaande video is de werkzaamheid van een interactieve PowerPoint-presentatie weergegeven.

Slides ‘Standaard’

Wanneer we het PowerPoint design in samenwerking met u hebben ontwikkeld, maken wij een inschatting van het aantal slides en het type slides dat in de presentatie voorkomt. We komen namelijk allerlei verschillende soorten slides tegen. Het is de kunst om voor iedere slide een mooie oplossing te bedenken. Met standaard slides bedoelen wij slides waarop alleen tekst met afbeeldingen worden weergegeven.

Wij optimaliseren en re-designen de bestaande content en voorzien de slides van beeldmateriaal. Tevens brengen wij meer stramien in de presentatie, door alle tekstvakken en afbeeldingen een vaste plaats te geven. Waar nodig verdelen wij de inhoud over meerdere slides, om op deze manier meer rust en eenduidigheid in de presentatie te creëren.

Slides ‘Complex’

Onder complexe slides verstaan wij bijvoorbeeld grafieken, organogrammen, kaarten, schema’s, diagrammen, etc. Allereerst bekijken wij of we de slide op betere wijze kunnen visualiseren. Daarna voorzien wij de slides van overgangseffecten en animaties. Hiermee wordt de presentatie niet alleen dynamischer en aantrekkelijker om naar te kijken, maar zorgen wij er ook voor dat niet alle informatie in één keer in beeld komt. Op deze manier kan de informatie gedoseerd aan toehoorders worden overgebracht.

Ook voor uw bedrijf een PowerPoint-presentatie laten maken? Neem direct contact op!

ENKELE VOORBEELDEN

Bedrijfspresentaties 100% gemaakt in PowerPoint.

Interactieve bedrijfspresentatie Yes Telecom

Gebruiksvriendelijke PowerPoint template-set LeasePlan

PowerPoint animatie: Historie van MVGM

Ook een PowerPoint-presentatie laten maken? Vraag hier meer informatie aan!